Kontakt    


Se  länkar för information om vart du kan vända dig om du har ett akut sjukt djur.

VETERINÄRBILEN HAR LEDIGT OCH VI NÅS IGEN MÅNDAG DEN 8 JANUARI. 

E-post:   eva@veterinarbilen.com 
Var vänlig ange namn, vilket djurslag det gäller, ärende samt adress om hembesök.

Mobil: 0729-747 065 men kan vara mycket svår att nå då jag jobbar ensam och är upptagen med patienter.

Adress: Hällbrinken 9, 132 51 Saltsjö-Boo

Bankgiro: 317-3325     Swish :123 538 3526